IN VERBAND MET DE OPLOPENDE CORONABESMETTINGEN HEEFT ERVOOR GEKOZEN OM DE ALV, DIE GEPLAND STOND VOOR 18 NOVEMBER AANSTAANDE, TOT NADER ORDER UIT TE STELLEN.

Nadere berichtgeving volgt.

Geacht lid,

Het bestuur van de voetbalvereniging SC Leeuwen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering.
Deze vindt plaats op donderdag 18 november 2021 om 20.00 uur in de kantine van ons sportpark. We houden ons aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM, denk hierbij aan het coronatoegangsbewijs.

Indien u verhindert bent, gaarne afmelden in de kantine of via email naar secretaris@scleeuwen.nl

Agenda:

 • Opening
 • Afmeldingen
 • Vaststellen agenda
 • Notulen van de algemene ledenvergadering van 2019
  De notulen liggen een uur voor aanvang ter inzage in de kantine.
 • Jaarverslag van het seizoen 2019-2020 en 2020-2021
 • Financieel overzicht
  A. Financieel jaarverslag
  B. Verslag van kascontrole commissie
  C. Verkiezing van kascontrole
  D. Vaststellen begroting 2021-2022
 • Samenstelling bestuur
  A. Verkiezing bestuursleden
 • Mededelingen van het bestuur
  A. Jubileum 2021 (60 jaar)
  B. Activiteiten in 2021-2022
 • Rondvraag
 • Sluiting