Begeleiding eerste elftal rest lopende seizoen

Zoals onlangs al gecommuniceerd via onze website heeft het bestuur afgelopen week in goed onderling overleg met hoofdtrainer Stefan Saelmans besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Ook via deze weg willen wij Stefan nogmaals bedanken voor zijn inzet en willen we hem veel succes wensen met zijn verdere trainerscarrière.

Omdat Stefan, zoals dat officieel wordt genoemd, op non-actief is gesteld, diende er voor het lopende seizoen een oplossing te worden gezocht voor de begeleiding van het eerste elftal. Donderdagavond heeft er in de kantine een bijeenkomst plaatsgehad van het bestuur samen met de spelers en begeleiders van het eerste en tweede elftal alsmede van de JO19-1. Het was voor alle partijen van belang dat er duidelijkheid werd geschept over de plannen van het bestuur met deze teams voor het lopende seizoen.

Het bestuur is verheugd om te kunnen mededelen dat ze er in is geslaagd om de functie van hoofdtrainer voor het lopende seizoen intern te kunnen invullen.

De huidige trainer van de JO19-1, Marcel Jeurissen, is bereid gevonden om het restant van het seizoen de honneurs als hoofdtrainer waar te nemen. De benoeming van Marcel als hoofdtrainer past perfect bij de wens om na de winterstop de JO19-1 (vervroegd) te laten doorstromen naar de senioren. Marcel zal worden bijgestaan door Johan Zoetbrood, Leon van Soest, leider Joris Evers en grensrechter Rik Overes. Het bestuur heeft veel vertrouwen in deze nieuwe staf en denkt zo een goede stap te hebben gezet voor de korte en lange termijn, met name met het oog op de doorstroming van onze eigen jeugd die voor SC Leeuwen natuurlijk heel belangrijk is.

Het bestuur wenst Marcel en zijn staf, stuk voor stuk clubmensen die al lange tijd actief aan SC Leeuwen verbonden zijn, dan ook heel veel succes toe met deze mooie uitdaging.