Beste jeugdtrainers, leiders, ouders en verzorgers,

Zoals onlangs gecommuniceerd door minister-president Rutten mag ons sportpark weer open worden gesteld voor de trainingen van de jeugd. Gisteravond hebben we vanuit de gemeente Roermond ook de bevestiging gekregen dat ons sportpark weer open mag.


Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat deze gewoon zo mag trainen als voorheen. Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar met de 1,5 meter regel. Dus geen contact, de trainer(s), leider(s) zullen de trainingsvormen hierop aanpassen zodat de 1,5 meter regel gehandhaafd blijft.
Groepen mogen niet groter zijn dan 25 spelers, er dient minimaal 1 leider, trainer per 10 kinderen aanwezig te zijn. Leiders en trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en proberen dat ook zoveel als mogelijk van de kinderen te houden.


Er mogen GEEN ouders, verzorgers en of andere “kijkers” op het sportpark aanwezig zijn tijdens de trainingen. Probeer wanneer mogelijk kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar club te laten komen. Ook voor het brengen van de kinderen gelden dezelfde reguliere regels, voorkom carpoolen. Ouders, verzorgers dienen hun kinderen dus aan de poort af te zetten en mogen dus NIET het sportpark en de parkeerplaats op.

Er wordt door de gemeente gehandhaafd, wij hebben ons trainingsprogramma aan de gemeente doorgegeven. Met de reden dat handhavers op de hoogte zijn wie er wel of niet op dat moment op het sportpark mag zijn. Buiten de trainingstijden is het verboden om op het sportcomplex aanwezig te zijn.

Wij starten met de trainingen vanaf 6 mei. Elk team traint één keer in de week volgens het bijgevoegde schema.
maandag:
18.30-19.45 MO15-1
18.45-20.00 JO17-2 (vanaf 21-5)
dinsdag:
18.30-19.45 JO13-2
woensdag:
18.00-19.00 JO8-1
18.15-19.15 JO9-2
18.30-19.30 Jo11-1
donderdag:
18.00-19.00 JO9-1
18.30-19.45 JO17-2 (alleen 7 en 14 mei)
19.15-20.30 JO17-1
vrijdag:
18.15-19.15 JO10-1
18.30-19.45 JO13-1

Nog enkele belangrijke mededelingen:

Tijdens de trainingen zijn de kleedlokalen en kantine gesloten. Mocht een kind toch naar het toilet moeten dan kan dat uiteraard, de trainer of leider zal dan het kleedlokaal openen en het toilet na gebruik schoonmaken. Kinderen dienen zelf altijd de hygiëne maatregelen in acht te nemen.

Meld elke keer je kind aan of af voor een training zodat bij de trainer/leider bekend is wie aanwezig is.

De trainer of leider haalt de kinderen voor de training op bij de poort en brengt ze na de training hier ook terug, tevens wacht deze tot iedereen is opgehaald. Houdt u aan de afgesproken tijd plus/min 5 minuten zodat we een goed overzicht houden en anderen niet onnodig lang hoeven wachten.
Geef uw kind zijn eigen bidon mee, eventueel met zijn/haar naam er op.

Het spreekt voor zich dat de regels die het RIVM heeft opgesteld in geval van ziekte van kinderen of huisgenoten ook gelden voor de jeugdleden. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis!

Op de site van de KNVB staan een groot aantal regels waaraan ouders, leiders en kinderen zich dienen te houden. Deze regels vindt u via https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59933/corona-protocol-veiligheid-en-hygi%C3%ABneregels
Neem deze aub aandachtig door, neem ze vervolgens ook aandachtig thuis met uw kinderen door en wijs ze met name op de hygiëneregels. Ook het verzoek aan onze trainers en leiders om vooraf aan elke training aandacht te schenken aan de algemene hygiëneregels.


We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels zal houden, zodat we elk jeugdlid weer volop van zijn sport kunnen laten genieten.

Namens het bestuur van SC Leeuwen wensen wij iedereen weer veel plezier toe tijdens de trainingen.

Voorzitter: Rob Roza