Ons bereikte deze week het droevige bericht dat Wim Hodzelmans op 70 jarige leeftijd is overleden.
Veel te jong, Wim was al heel lang lid van Sportclub Leeuwen.
Wim was o.a. actief als speler, leider, scheidsrechter, grensrechter en de laatste jaren tot het ziek zijn als vrijwilliger binnen  de onderhoudsploeg voor ons complex.
Wim heeft heel veel rollen vervuld binnen de club en daarom is SC Leeuwen heel veel dank verschuldigd aan Wim.

Namens bestuur en leden van Sportclub Leeuwen wensen wij de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd die voor hen ligt.