Innen contributie in week 35

In de week van 27 augustus tot en met 2 september wordt de contributie geïnd voor Sportclub Leeuwen. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op de rekening staat. Bij vragen kan er altijd bericht worden gestuurd naar de penningmeester.

Vriendelijk groet, het bestuur