Nieuw beleidsplan Sportclub Leeuwen

Sportclub Leeuwen is op dit moment een sportief en financieel gezonde club. Met vereende krachten en enorm veel energie is de club de kantinebrand te boven gekomen om er sterker weer uit te komen. Maar ook het besef dat de vrijwilligers, leden en sympathisanten de basis zijn voor het succes is heel duidelijk naar voren gekomen. Nu de club in rustiger vaarwater terecht is gekomen, is het zaak niet achter over te leunen maar een duidelijke visie naar de toekomst neer te zetten. De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan.

Dit beleidsplan is geen handboek dat op alle vragen een antwoord geeft. Het beleidsplan geeft wel een duidelijke positie / richting op verschillende deelterreinen aan die de vereniging Sportclub Leeuwen in de toekomst wil innemen. Het beleidsplan is uiteindelijk ook een leidraad voor het handelen van het bestuur, de commissies en functionarissen binnen de vereniging.

Het geschreven beleidsplan betreft de komende 5 voetbaljaren, te weten de seizoenen 2017/2018 tot en met 2021/2022. Het beleidsplan heeft als thema “Bewuster lid zijn” meegekregen. Centraal binnen de club blijven de vrijwilligers en leden. Zij vormen het kloppend hart en kapitaal van de vereniging. Hoe borg je dat dit zo blijft? Als de lusten en lasten samen worden gedeeld zal het resultaat er naar zijn. Er is een basis maar deze blijft dun en wankel.

In 2022 wil Sportclub Leeuwen nog steeds een financieel gezonde voetbalvereniging zijn waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst, geloof en woonplaats zowel prestatief als recreatief gefaciliteerd wordt om zijn of haar hobby uit te oefenen. Dit gebeurt in een prettige omgeving waar respect voor elkaar heel belangrijk is en op een accommodatie die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Het beleidsplan is via de volgende link opvraagbaar Beleidsplan 2017-2022 en via het tabblad downloads.

Tijdens de informatie avonden voor de jeugdleden en senioren, maar ook tijdens de algemene ledenvergadering, zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Wij hopen door een duidelijke visie te presenteren een ieder het vertrouwen te geven in de toekomst van de club en te enthousiasmeren om actief bezig te zijn met en bij de club.

Vriendelijke groet,

Bestuur Sportclub Leeuwen