Beste leden, ouders/verzorgers, supporters, vrijwilligers en sponsoren van SC Leeuwen,

Gisteravond heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben helaas ook forse consequenties voor de dagelijkse gang van zaken bij SC Leeuwen.

Concreet betekent dit dat vanaf vandaag tot en met in ieder geval 20 oktober, de volgende extra maatregelen gelden:

  • Het sportpark is niet meer toegankelijk voor ouders en toeschouwers. Dat betekent dat kinderen die naar de training of wedstrijd worden gebracht, buiten de poort moeten worden afgezet en opgehaald.
  • De kantine van SC Leeuwen is gesloten. Vergaderingen van bestuur en/of commissies kunnen, met in achtneming van de corona-richtlijnen, wel doorgaan.
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar geldt dat de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding vallen. Zij zijn dus welkom op de andere sportparken en mogen blijven kijken naar de wedstrijd en hoeven dus niet in de auto te blijven wachten.

Wij vragen iedereen met klem deze maatregelen te respecteren, er zal door de gemeente bovendien gehandhaafd worden en wij riskeren een hoge boete indien wij ons niet aan deze maatregelen conformeren. We moeten als club hopen dat we in ieder geval kunnen blijven voetballen en dat we niet terug hoeven naar de situatie dat ons sportpark geheel op slot moet.

Bedankt voor jullie medewerking, samen sterk tegen Covid ‘19

Bestuur SC Leeuwen