Beste leden, familie, supporters, sponsoren en vrijwilligers van SC Leeuwen,

Zoals iedereen inmiddels weet heeft de regering besloten alle maatregelen te verlengen tot in ieder geval 28 april 2020.

Daarop heeft de KNVB besloten alle amateurcompetities per direct te beëindigen en worden er geen kampioenen en degradanten aangewezen.

Buiten het feit dat wij het besluit van de KNVB steunen hebben wij als bestuur besloten alle maatregelen en richtlijnen gesteld door RIVM te blijven volgen.

In praktijk betekent dit dat er geen activiteiten op ons complex plaats vinden en er dus geen trainingen meer zijn.

Tevens willen wij iedereen met klem verzoeken ook niet meer te voetballen op ons complex.

Ook heeft de huidige situatie ons doen besluiten het Hendrix-van der Putten 7×7 veteranentoernooi, de seizoenafsluitingen voor junioren en senioren en de jaarlijkse Pingelcup in de maand juni af te blazen.

Het Corona virus heeft voor alles en iedereen grote gevolgen, ook voor ons als SC Leeuwen.

Wij ,als bestuur, proberen natuurlijk snel de financiële gevolgen in kaart te brengen, aangezien er geen inkomsten meer worden gegenereerd.

Toch zijn wij ervan overtuigd dat wij deze tegenslag te boven gaan komen, al zullen wij daar de hulp van veel leden en vrijwilligers voor nodig hebben.

Momenteel zijn wij met een aantal andere vrijwilligers druk met de afbouw van de nieuwe kleedruimtes die we in juni 2020 hopen op te leveren.

Kortom kijken we met veel vertrouwen naar de toekomst en zijn we blij dat het goed gaat met onze club.

Zo zullen wij als bestuur, maar ook alle andere commissies niet stil zitten maar op de achtergrond druk blijven met alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, denk hierbij aan de teamindelingen, onderhoud en vele andere zaken.

We staan als club ook zeker stil bij onze sponsoren die nagenoeg allemaal een hele moeilijke periode doormaken, we wensen hen namens SC Leeuwen heel veel sterkte en kracht om door deze moeilijke fase heen te komen.

Zijn er vragen, ideeën  en/of suggesties die kunnen bijdrage aan het welzijn van SC Leeuwen wil ik jullie vragen deze te delen met iemand van het bestuur.

Als laatste wensen wij als bestuur iedereen een gezonde en veilige toekomst en zorg goed voor elkaar.

Namens het bestuur,

Rob Roza

Voorzitter SC Leeuwen