Helaas moeten wij constateren dat, ondanks het feit dat ons sportpark op last van de autoriteiten is gesloten, er nog dagelijks leden en niet leden op ons complex voetballen.

Uiteraard begrijpen wij dat kinderen die met dit mooie weer niet naar school mogen, graag in de buitenlucht spelen. Helaas (maar uiteraard terecht) hebben de autoriteiten aangegeven dat vanaf afgelopen week alle sporthallen en sportparken gesloten dienen te blijven voor iedereen. Deze accommodaties mogen derhalve door niemand gebruikt worden. De autoriteiten hebben aangegeven tegen overtreding van dit verbod hard te zullen optreden.

Via deze weg willen we daarom een dringende oproep doen aan de ouders om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat hun kinderen niet gaan voetballen op ons sportpark.

Zodra het sportpark weer gebruikt mag worden, zullen we jullie hierover tijdig informeren.

Rekenende op jullie medewerking,

Bestuur SC Leeuwen