Algemene ledenvergadering

Op donderdag 17 november 2022 vindt in onze kantine de algemene ledenvergadering plaats. Het aanvangstijdstip van de algemene ledenvergadering is 20:00 uur. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen van de 54e ALV 4. Financieel jaarverslagen 2021/2022 en 2020/2021 en verslagen van diverse commissies 5. Verslag […]

Lees Verder