VANWEGE BEWOGEN SEIZOEN WEL NOG DE MOGELIJKHEID OM TOT 10 JULI DOOR TE TRAINEN!

Vanaf 6 juni zijn beide speelvelden en het trainingsveld gesloten in verband met het jaarlijkse onderhoud. Het is daarom absoluut verboden om deze velden te betreden.

Omdat afgelopen jaar enerzijds door de kwaliteit van het trainingsveld en anderzijds uiteraard door de uitbraak van het Covid-19 virus, behoorlijk wat trainingen zijn afgelast, heeft het bestuur besloten om het mogelijk te maken om tot 10 juli door te trainen. Op deze wijze wil het bestuur de spelende leden de mogelijkheid geven om ruim een maand langer te trainen dan andere jaren en tracht het bestuur de spelende leden enigszins tegemoet te komen voor deze door overmacht ontstane situatie.

Dit trainen dient te geschieden op het speciaal hiervoor gecreëerde veldje tussen het trainingsveld en het tweede speelveld. Uiteraard geldt deze mogelijkheid alleen in teamverband en onder begeleiding van de leiders van het team en is het zeker niet de bedoeling dat de overige velden worden betreden.