Het bestuur is blij om te melden dat het Danielle Laumen bereid heeft gevonden om de rol van vertrouwenspersoon te vervullen voor Sportclub Leeuwen.

FotoDe vertrouwenspersoon heeft vooral een belangrijke functie bij problemen in de interpretatie van de afgesproken waarden en normen binnen de vereniging en bewaakt de sociale veiligheid binnen de vereniging. Het gaat om begeleiding van individuele klachten die worden gemeld rondom thema sociale veiligheid, waarbij het pesten en plagen en seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en discriminatie een zeer zorgvuldige behandeling vragen. Daarbij is hoor en wederhoor van essentieel belang om tot een verantwoord advies aan het bestuur te komen.

Danielle is een ervaren huisarts in praktijk de Notenboom in Roermond en komt in haar dagelijkse vak regelmatig in aanraking met de gevolgen van bovenstaande thema’s. Ze treed op als intermediair bij conflicten in en rond het voetbalveld, als het gaat om aanpassing, verruiming of gewenste interpretatie van regels met betrekking tot sociale veiligheid. Ze is bemiddelaar bij verschil van mening over de afgesproken regels binnen de vereniging, met een open oor en oog bij de gang van zaken rondom activiteiten binnen de vereniging.  Zij informeert het bestuur over gemeld of geconstateerd wangedrag en geeft daarbij eventueel advies over de te nemen maatregelen. Ze ziet toe dat besluiten rondom thema sociale veiligheid op een correcte en transparante wijze worden afgehandeld.

Danielle is moeder van twee enthousiast voetballende zonen bij SC Leeuwen en regelmatig langs de voetballijn te vinden. Een ieder die klachten heeft rondom het thema sociale veiligheid kan contact opnemen met haar op telefoonnummer: 0475-227722 (huisartsenpraktijk de Notenboom)