Bestuur

Functie

Naam

e-mail

Voorzitter Rob Roza voorzitter@scLeeuwen.nl
Secretaris Patrick Colen
Penningmeester Peter van Avesaath Penningmeester@scleeuwen.nl
Bestuurslid onderhoud Thijs Verstegen

 

Ledenadministratie

Functie

Naam

e-mail

Commissielid Patrick Colen p.colen@hotmail.nl
Commissielid Peter van Avesaath

 

Commissie Communicatie / Website

Functie

Naam

e-mail

Commissielid Arno Hodzelmans

 

Sponsorcommissie

Functie

Naam

e-mail

Hoofd Commissielid Andre Beckers sponsoring@scleeuwen.nl
Commissielid Har Beckers sponsoring@scleeuwen.nl
Commissielid Engelbert Toonen sponsoring@scleeuwen.nl

 

Commissie Jeugdzaken

Functie

Naam

e-mail

Commissielid Ralph Bongaerts jeugdzaken@scleeuwen.nl
Commissielid Nic Sampers jeugdzaken@scleeuwen.nl
Commissielid Patrick Colen jeugdzaken@scleeuwen.nl

 

Keeperstrainers

Wil Huskens

Naam

e-mail

Leon van Soest keeperstrainer@scleeuwen.nl

 

Activiteiten commissie

Naam

e-mail

Esther Allers activiteitenscleeuwen@gmail.com
Ramona Jansen
Natasja Slaats
Edith Meex
Simone Huskens

 

Pingelcup commissie

Naam

e-mail

Ralph Bongaerts info@pingelcup.nl
Dennie Nelissen
Rob Roza
Har Beckers
Maurice Wolters
Arno Hodzelmans
Bjorn Janssen