Sportclub Leeuwen is een gezonde voetbalvereniging binnen de regio Roermond voor een ieder die wil voetballen. Ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloof of woonplaats. Zowel prestatief als recreatief.
Binnen de gemeenschap wordt Sportclub Leeuwen gezien als een voetbalvereniging met een respectabele en goede naam. Hierdoor is betrokkenheid van diverse externe partijen ontstaan zoals ouders, sponsoren, lokale overheden e.d.
Verder is het een gezellige vereniging waar iedereen zich thuis voelt en waar men op een correcte en respectvolle manier met elkaar omgaat. Het naleven van fatsoensnormen en gedragsregels staat dan ook hoog in het vaandel.
Sportclub Leeuwen is ook een voetbalvereniging met een lage toetredingsdrempel waar in principe een ieder terecht kan om te voetballen op zijn of haar eigen niveau.

Correspondentieadres:
P/a Burg. Th. Wackersstraat 48
6041 AL Roermond
E-mail: [email protected]