Oefenstof voor de jeugdtrainers:

Eenvoudige trainings vormen A-B-C-D
Eenvoudige trainings vormen E-F
Warming-up spelvormen E-F-MP
Oefenstof Aannemen E-F-MP
Oefenstof Dribbelen E-F-MP
Oefenstof Passen binnenkant voet E-F-MP
Oefenstof Wreeftrap E-F-MP

Kijk ook op Voetbal.nl